MARKÍZY

markíza

Moderný človek dnešnej doby sa vyznačuje snahou o dokonalé bývanie, pri ktorom berie na zreteľ hlavne vlastné pohodlie, image a v neposlednej miere aj starostlivosť o zdravie.
Sleduje vývoj ozónovej vrstvy, pozná účinky a silu UV žiarenia a hľadá riešenia, ako svoje zdravie voči týmto nepriaznivým vplyvom chrániť.
A preto kvalitná tieniaca technika!
Slnečné žiarenie negatívne vplýva nielen na človeka, ale aj na zariadenie interiérov. Presklenné terasy, lodžie, či výklady toto žiarenie nezachytia. UV žiarenie zmenou vnútornej štruktúry niektorých materiálov ako aj vplyvom na farebnú stálosť, predmety znehodnocuje.

A preto kvalitná tieniaca technika!
Nechránený pobyt na priamom slnku môže vyvoláť akútne a chronické poškodenie kože, ktoré sa čoraz častejšie vyskytujú u ľudí v našom podnebnom pásme.