SIEŤKY PROTI HMYZU

 

 

pevné siete                          dverová sieť

Moderné bývanie je nepredstaviteľné bez zdanlivo nenápadných, ale veľmi užitočných prostriedkov proti hmyzu. V súčasných meniacich sa klimatických podmien-kach je potrebné sa chrániť nielen pred dotieravým, ale už aj nebezpečným hmyzom, ktorý môže spôsobiť aj vážne zdravotné problémy. Najúčinnejším a súčasne zdravotne ne-závadným prostriedkom sú sieťky proti hmyzu. Ponúkame široký sortiment sieťok, ktoré svojou konštrukciou, farebnou škálou, jedno-duchou montážou a užívateľským kom-fortom vytvárajú predpoklad pre ich bezproblémové a univerzálne využitie.Nová konštrukcia rámov a ich nadča-sová neinvazívna montáž (bez vŕtania otvorov) pri pevných okenných sieť-kach, pevné hliníkové komorové rámy s novými estetickými prvkami a utesňo-vacími kefkami pri dverových sieťkach, nový produkt – plisované sieťky – spĺňa-jú aj náročné požiadavky zákazníka.Modernou aplikáciou sieťok sú tzv. kombinované produkty (2 v 1), kde v jednom celku s tieniacimi systémami (vonkajšie rolety, alebo žalúzie) sú in-tegrované aj samonavíjacie sieťky, ktoré sú nezávisle ovládané od ostatných tie-niacich prvkov.Materiály, ktoré sú tvarovo stále, odolné voči poveternostným vplyvom, UV žiareniu a teplotným rozdielom sú zárukou kvality. Sieťky sú vyrobené zo sklenených vlá-kien s povrchovou úpravou, čo zaručuje ich minimálnu rozťažnosť a minimálnu horľavosť